Author Archive

Etterlysning: Betongarbeider

Posted by

ETTERLYSNING: ER DU BRUN BYGG SIN NYE BETONGARBEIDER?

Brun Bygg i fjellbygda Vågå nord i Gudbrandsdalen søker to betongarbeidere i fast 100 prosent stilling. Konkurransedyktig lønn og snarlig oppstart. Varierte arbeidsoppgaver. 

Brun Bygg holder til i fjellbygda Vågå nord i Gudbrandsdalen. Vi prosjekterer og bygger nytt, bygger om, og rehabiliterer hus, hytter og næringsbygg over hele Østlandet. Brun Bygg er i solid vekst, får svært gode skussmål og opplever stort tilfang av spennende oppdrag – blant annet nye ikonbygg for Nasjonale turistveger ved Gjende og på toppen av Valdresflye.

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev
 • Relevant erfaring

Personlege eigenskapar

 • Evne å jobbe selvstendig
 • Like faglige utfordringer
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv innstilling og godt humør
 • Kunne ukependle i perioder
 • Må kunne prate norsk

 Vi tilbyr

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn
 • Godt arbeidsmiljø

Send søknad til post@brunbygg.no innen 1.april.

Spørsmål kan rettes til Torstein Brun på tlf. 996 28 999

Stilling ledig: Tømrere

Posted by

ER DU BRUN BYGG SIN NYE TØMRER?

Nevenyttig? Brun Bygg søker inntil to tømrere i fast 100 prosent stilling. Varierte arbeidsoppgaver på prosjekter med stor spennvidde. Konkurransedyktig lønn og snarlig oppstart.

 

Brun Bygg holder til i fjellbygda Vågå nord i Gudbrandsdalen. Vi prosjekterer og bygger nytt, bygger om, og rehabiliterer hus, hytter og næringsbygg over hele Østlandet. De siste årene har vi bygd seks unike prosjekter for Nasjonale Turistveger.

Brun Bygg er i solid utvikling, får gode skussmål og opplever stort tilfang av spennende oppdrag – fra mindre private prosjekter til ikonpunkter for offentlige etater.

 

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som tømrer, men ikke et krav
 • Erfaring fra tømrerarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne å jobbe selvstendig
 • Like faglige utfordringer
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv innstilling og godt humør
 • Kunne ukependle i perioder
 • Må kunne prate norsk

 Vi tilbyr

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn
 • Godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: Fortløpende

Send søknad til post@brunbygg.no

Spørsmål kan rettes til Torstein Brun på tlf. 996 28 999

Stilling ledig: Murer

Posted by

ER DU BRUN BYGG SIN NYE MURER?

Brun Bygg søker erfaren murer i fast 100 prosent stilling. Konkurransedyktig lønn og snarlig oppstart. Varierte arbeidsoppgaver. 

 

Brun Bygg holder til i fjellbygda Vågå nord i Gudbrandsdalen. Vi prosjekterer og bygger nytt, bygger om, og rehabiliterer hus, hytter og næringsbygg over hele Østlandet. Brun Bygg er i solid vekst, får gode skussmål og opplever stort tilfang av spennende oppdrag – fra private prosjekter til ikonpunkt for Nasjonale turistveger.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som murer, men ikke absolutt krav
 • Erfaring/relevant praksis fra murerarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne å jobbe selvstendig
 • Like faglige utfordringer
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv innstilling og godt humør
 • Kunne ukependle i perioder
 • Må kunne prate norsk

 Vi tilbyr

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn
 • Godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 1.april

Send søknad til post@brunbygg.no

Spørsmål kan rettes til Svein Ove Brun tlf 410 45 801