Nasjonal turistveg Gjendeosen – Reinsvangen

  • Gjendeosen. Foto: Werner Harstad
  • Gjendeosen
  • Gjendeosen
  • Gjendeosen
  • Gjendeosen
  • Gjendeosen. Foto: Harald Christian Eiken / Statens vegvesen
  • Gjendeosen. Foto: Harald Christian Eiken / Statens vegvesen
  • Reinsvangen. Foto: Silja Lena Løken
  • Reinsvangen

Gjendeosen – Reinsvangen er et av tre nasjonale ikonpunker i regi av Nasjonale turistveger. Målet med utbygginga er å gjøre Gjendeosen til et enda mer attraktivt besøksmål og gjøre området til en verdig innfallsport til Besseggen og Jotunheimen. Det nye servicebygget på parkeringsplassen Reinsvangen og bryggehuset på Gjendeosen er tegnet av arkitekt Knut Hjeltnes.

Interessert i liknende tjenester?

Leverte tjenester: