Norsk Fjellsenter, Lom

  • Norsk fjellsenter, Lom
  • Norsk fjellsenter, Lom
  • Norsk fjellsenter, Lom
  • Norsk fjellsenter, Lom

Norsk fjellsenter i nasjonalparksenteret Lom er en populær møteplass for folk på vei til eller fra Norges tak. Besøkssenteret rommer utstillingsareal, auditorium, kafé, butikk, resepsjonsdisk med turinformasjon, og utandørs informasjonstorg.

Formålet med tilbygget var å utvide, oppgradere og tilpasse besøkssenteret til dagens bruk ved å åpne opp fasaden, og gi den et løft som forteller besøkende at de finner et moderne besøkssenter på innsiden. Det var et særskilt ønske å bruke arkitektur som blikkfang. Folk skulle legge merke til et moderne fjellsenter i tida.

Konseptet for utforming er inspirert av både teltduken som barduneres ned mot terrenget og stedegen byggeskikk.

Konstruksjonen består av tradisjonelle vegger i bindingsverk og et sperretak som ligger på en langsgående limtrebjelke som bæres av stålsøyler. Utvendig kledning er norsk malmfuru behandlet med jernvitrol. Innvendig er en frittstående, åpen peis et samlende element.

Byggherre: Norsk Fjellsenter
Arkitekt: Anne Taagvoll
Oppdrag: Bygging og ferdigstillelse
Fagområde: Tømring og muring.
Stad: Lom
Areal: Tilbygg 180 m² BTA, ombygging 280 m²BRA
År: 2016

Interessert i liknende tjenester?