Etterlysning: Betongarbeider

ETTERLYSNING: ER DU BRUN BYGG SIN NYE BETONGARBEIDER?

Brun Bygg i fjellbygda Vågå nord i Gudbrandsdalen søker to betongarbeidere i fast 100 prosent stilling. Konkurransedyktig lønn og snarlig oppstart. Varierte arbeidsoppgaver. 

Brun Bygg holder til i fjellbygda Vågå nord i Gudbrandsdalen. Vi prosjekterer og bygger nytt, bygger om, og rehabiliterer hus, hytter og næringsbygg over hele Østlandet. Brun Bygg er i solid vekst, får svært gode skussmål og opplever stort tilfang av spennende oppdrag – blant annet nye ikonbygg for Nasjonale turistveger ved Gjende og på toppen av Valdresflye.

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev
 • Relevant erfaring

Personlege eigenskapar

 • Evne å jobbe selvstendig
 • Like faglige utfordringer
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv innstilling og godt humør
 • Kunne ukependle i perioder
 • Må kunne prate norsk

 Vi tilbyr

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn
 • Godt arbeidsmiljø

Send søknad til post@brunbygg.no innen 1.april.

Spørsmål kan rettes til Torstein Brun på tlf. 996 28 999

Posted by